Stranice namjenjene proračunskim korisnicima

Što je novo u patchu 83?

 

 • Održavanje

– Prijelaz godine – Prijenos početnog stanja – stavke temeljnice se dodatno grupiraju po odjelu (dodaje se vrsta dokumenta PS i broj dokumenta 00001)
– Omogućen prijelaz aplikacija u godinu koja nije kalendarska, ako već nije napravljen prijelaz za tu godinu (npr. kalendarska godina je 2020., a moguće je prijeći iz godine 2018. u 2019.).

 

 

 • Ulazni računi i obveze

– eRačun – Primanje eRačuna – Dugme Prihvaćanje – ispravak greške, zbog koje bi se uvijek javljala poruka da označeni račun ne postoji u KUF-u.

 

 

 • Financijsko poslovanje

– Financijska izvješća – nova verzija Excel 5.0.8

 

 

Preuzimanje verzije

 

Što je novo u patchu 80?

 

 • Financijsko poslovanje

– Zajednički šifrarnici – Neobavezan upis za račun prihoda u šifrarniku Vrst potraživnja
– Temeljnica – Dodana kontrola na račun prihoda iz šifrarnika Vrste potraživanja kod odabira Uključi prihoda

 

 

 • Ulazni računi i obveze

– Napravljena aplikacija “e Likvidiranje”, koja omogućuje protokoliranje ulaznih računa i njihov prijenos u Knjigu ulaznih računa.
– eRačun – aplikacija prilagođena novoj aplikaciji “e Likvidiranje”
– Knjiga ulaznih faktura – dodan šifrarnik “Djelatnik”, da bi se mogli unijeti djelatnici za potrebe nove aplikacije “e Likvidiranje”

 

e likvidiranje – UPUTA

Unos početnog stanja u aplikaciju Knjiga ostalih potraživanja

 

Preuzimanje verzije

Što je novo u patchu 78?

 

 • PPIA

– izmjena naziva Ministarstva na tri izviješća

 

 

 • PLAĆE

– Izmjena store procedure osnovica za doprinose se racuna deukcije ( iz obrac_djelat a ne iz uplaceno ziro)
– Radi konacnog obracuna ucitavanje ispravnih podataka za stope,
poreze i prireze koji su vrijedili za 2019 godinu, dodane opcine koje su promjenile prirez.

 

 

 • ULAZNI RAČUNI I OBVEZE

“Urudžbeni zapisnik”
Ukinuta provjera ima li korisnik pravo na pokretanje aplikacije.

 

Preuzimanje verzije

Što je novo u patchu 74?

 

 • MATERIJA

– Proširene su kolone za cijene artikala (s PDV i bez PDV) koje idu prema Objedinjenoj nabavi
a zbog iskazivanja cijena npr. goriva na 3 decimale.

– Na Narudžbenici i Primki ako je po Ugovoru izmijenjeno je prikupljanje cijene bez poreza umjesto cijene s porezom,
a u rabat/trošak se stavlja porez. Promjenjen način izračuna vrijednosti po dokumentu kako bi se uskladio sa načinom
izračuna ulaznog računa. Omogućeno bolje slaganje vrijednosti primke i ulaznog računa / olakšana likvidatura.

– Omogućeno je na dokumentu Narudžbenica direktno pozivanje/ izrada izvješća Narudžbenica.

 

 • KOP

– Ostala potraživanja – nova aplikacija
1. Šifrarnici:
– Obveznik
– Vrsta potraživanja
2. Modul OP – Ostala potraživanja:
– Potraživanje
– Potraživanje-tablica
– Rata
– Stavka rate
3. Ispravak vrijednosti
4. Otpis potraživanja
5. Temeljnica – novi prijenosi:
– Prijenos zaduženja iz Knjige ostalih potraživanja
– Prijenos plaćanja iz Knjige ostalih potraživanja
6. Izvješća
– Kartica Obveznik / Partner
– IOS
– Pregled stanja Obveznik Partner

– omogućeno djelomično plaćanje potraživanja/rate
– promijenjen je način sortiranja rata kako bi se dobio bolji pregled djelomično plaćenih rata, te potraživanja kod kojih imamo veliki broj rata
– na prijenosima zauženja i plaćanja dograđen je filter korisnik, te prijenos opisa iz knjige potraživanja u izvornom obliku
(do sada bi se prijenos opisa na temeljncu prenosio velikim slovima)
– na stavci temeljnice i u izvješću kartica opis uplata sada izgleda ‘uplata-opis rate’
– otklonjena greška prilikom unosa nove/dodatne rate potraživanja
– izmijenjen prikaz kartice obveznik/partner – strana zaduženja se prikazuje u ukupnom iznosu
– prilikom unosa potraživanja ukoliko je odabran obveznik naziv polja ‘broj rata’ se mijenja u ‘broj korisnika’
– prilagođeno je izvješće IOS prema zahtjevima korisnika

 

 • FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prijenos plaćanja iz Knjige ostalih potraživanja
– prepravljeni filteri za obveznika i partnera (kada se izbrišu ‘pojavljuju’ se sve stavke)
– prilagođen način odabira redova tablice za prijenos plaćanja kada se popunjava polje ‘iznos uplate’

 

 • ULAZNI RAČUNI I OBVEZE

“E račun”
Napravljena aplikacija “e Račun”, koja omogućuje primanje elektroničkih računa (e-računa) i njihov prijenos u Knjigu ulaznih računa.
Ispravak greške koja bi se javljala, ako u imenu zaprimljene datoteke ima točka ili razmak.
Omogućen prikaz i printanje svih privitaka (datoteka), ako su poslane s računom.
Omogućeno automatsko popunjavanje polja “Vrsta dokumenta za KUF” i “Saldakonto” (nije ih potrebno svaki put unositi kad se radi prebacivnje u KUF).

 

 • PLACE

– Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019
– ispravak za place SALA

 

 • VOLONTERI

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019
ispravak za place SALA

Preuzimanje verzije

Klikom na sljedeće poveznice možete preuzeti materijale sa jesenskog savjetovanja za računovodstvene djelatnike centara za socijalnu skrb u terminima od 13. – 15.11.2019. u Hotelu Olympija u Vodicama

Dragi korisnici,

I ove jeseni želimo vas pozvati na stručno savjetovanje za računovodstvene djelatnike Centara za socijalnu skrb i Domova za starije i nemoćne osobe i ostalih ustanova socijalne skrbi, koje će se održati u Hotelu Olympija Vodice 
Savjetovanje će se održati u sljedećim terminima:

• 13. – 15.11.2019. – Seminar za računovodstvene djelatnike Centara za socijalnu skrb (0,1)
• 20. – 22.11.2019. – Seminar za računovodstvene djelatnike Domova i ustanova socijalne skrbi (šifre 2,3,4 i 5)

Veselimo se Vašem odazivu i ponovnom susretu u Vodicama! 

Što je novo u patchu 62?

 

Prilagoba programa kod kreirajnja pain.001 po novim pravilima koja će biti u primjeni od 1. lipnja 2019. godine.
Promjene se odnose na izmjene u xsd shemi za pain.001.

 

 • Honorari

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

 • Roditelji njegovatelji

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

 • Knjiga ulaznih faktura

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

 • Plaće

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

 • Volonteri

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

 

Preuzimanje verzije

Klikom na sljedeće poveznice možete preuzeti materijale sa proljetnog savjetovanja za računovodstvene djelatnike centara za socijalnu skrb, domova i ustanova socijalne skrbi koje je održano u terminima od 15. – 17.05. i od 22. – 24.05.2019.  godine u Hotelu “Horizont” Baška Voda:

 

 

Što je novo u patchu 59?

 • Knjiga obveza i potraživanja ( KUF i KP )

– Knjiga Potraživanja – na modulu Uplata dodano plavo polje ODJEL kod kojeg se sa F10 podiže
lista vrijednosti za Odjel

 

 • Financijsko knjigovodstvo ( Temeljnica )

– Prijenos / Financijsko knjiženje uplata u knjizi potraživanja – prenosi se odjel sa UPLATE te se
dodaje u stavku u stavku temeljnice

– Prijenos / Financijsko knjiženje obveza po plaćanju fakture iz KOP-a – prenosi se ODJEL sa fakture te se
dodaje u stavku temeljnice

 

 • Plaće

-Potvrda za HZZO i zastita na radu – maknut iznos poreznog izravnanja

 

Preuzimanje verzije