Sustav ProFi  nastao je iz potrebe da se informatički podrže poslovni procesi Riznice u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, kako bi se ostvario konačni cilj – konsolidirani proračun Republike Hrvatske, utemeljen na točnim i stvarnim izvještajima iz proračuna svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjevi prema planskoj i kontroliranoj potrošnji, financijska disciplina te obveza izrade konsolidiranih izvješća osnovne su postavke rada Riznice. Načelo koje je nužno provesti u praksi je centralizirano izvršenje proračuna s jedinstvenog računa Riznice. Zakon o proračunu tu je jasan, no praksa do sada nije omogućavala provedbu ovog načela jer je postojao nedostatak informatičke podrške – nije postojalo cjelovito rješenje za poslovni proces Riznice u lokalnoj samoupravi, stoga smo, na temelju 10 godina iskustva u radu s korisnicima proračuna i područnom riznicom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i nekoliko jedinica lokalne samopurave, razvili sustav ProFi. Sustav je projektiran temeljem zahteva korisnika te je u upotrebi i redovito se održava od 1994. godine.

Integrirani poslovni sustav riznice – sustav ProFi  namijenjen je vođenju proračunskih financija i podjednako je upotrebljiv na razini Riznice i na razini proračunskog korisnika.

Specifičnost sustava ProFi  je visoki stupanj povezanosti svih poslovnih procesa i transakcija, što je naročito izraženo u vertikalnoj integraciji procesa planiranja i kontrole izvršenja proračuna – omogućeno je sudjelovanje svih proračunskih korisnika koji se financiraju iz proračuna uz centralnu kontrolu na razini Riznice.

Na ovaj način Sustav ProFi  omogućava potpuno usklađivanje sa Zakonom o proračunu te istovremeno olakšava pripremu Izjave o fiskalnoj odgovornosti – osiguravajući najveći dio pratećih dokumenata koji su potrebni za sastavljanje Izjave sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Osnovu sustava ProFi čine 4 grupe funkcionalnosti:

  • Planiranje, izvršenje i plaćanje
  • Ulazni računi i obveze
  • Financijsko računovodstvo
  • Izlazni računi i potraživanja

Osim ove funkcionalne jezgre, u sustav se integriraju i funkcionalnosti za obračun plaća i naknada, materijalno knjigovodstvo i dugotrajnu imovinu

Saznajte više
Skip to content