Sustav se temelji na principima programskog planiranja proračuna, te u cijelosti zadovoljava uvjete propisane Zakonom o proračunu.

Osnovu programskog rješenja čine četiri grupe funkcionalnosti:

  • Planiranje, izvršenje i plaćanje
  • Ulazni računi i obveze
  • Financijsko računovodstvo i
  • Izlazni računi i potraživanja.

No osim ove funkcionalne jezgre, u sustav se integriraju još i funkcionalnosti za:

  • Obračun plaća i naknada
  • Materijalno knjigovodstvo i
  • Dugotrajnu imovinu.

Skip to content