Aplikacija e-DOM

e-DOM je aplikacija za vođenje evidencije o korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, a primjenjiva je i u drugim ustanovama kojima je osnovna djelatnost briga o različitim kategorijama štićenika.

Cilj aplikacije je omogućiti sistematizaciju procesa i dokumenata vezanih za poslove evidencije korisnika doma. Naime, Svakodnevnim korištenjem aplikacije korisniku je omogućeno da sve dokumente i izvješća koji su nužni, izrađuje i pohranjuje na jedno zajedničko mjesto i tako znatno štedi vrijeme pri obavljanju poslova.

Aplikacija e-DOM je namijenjena:

 • Administrativnom osoblju
 • Socijalnim radnicima
 • Zdravstvenim radnicima
 • Ravnateljima ili upraviteljima (u smislu izvješća i analitike)

Evidencije koje se vode kroz aplikaciju e-DOM su:

 • Osobna evidencija korisnika doma
 • Socijalna evidencija korisnika doma
 • Zdravstvena evidencija korisnika doma
 • Radna terapija korisnika doma
 • Liste čekanja

Prednosti korištenja aplikacije e-DOM

 • Aplikacija kreirana po mjeri korisnika
 • Jednostavnost upotrebe
 • Intuitivno sučelje i minimalna edukacija
 • Uštede  u vremenu i  smanjena papirologija
 • Olakšan rad osoblja ustanove
 • Povećanje učinkovitosti rada
 • Cjenovna konkurentnost
 • Višegodišnje iskustvo podrške i održavanja
Saznajte više o aplikaciji e-DOM

Ukoliko želite testirati aplikaciju, slobodno nam se obratite kako bismo Vam omogućili rad u  demo verziji aplikacije.

Skip to content