Modul ‘Socijalni rad’

Modul „Socijalni rad“ namjenjen je vođenju socijalne evidencije korisnika doma prema pravilnicima o vođenju dokumentacije pružatelja socijalnih usluga.

Sastoji se od Šifrarnika, Glavnih formi, Izvješća o korisnicima doma te Izvješća o radu doma.

Skip to content