Modul ‘Lista čekanja’

Modul „Lista čekanja“  namijenjen je vođenju evidencije redoslijeda predbilježbi korisnika zdravstvene zaštite, unutar kojeg su definirani datumi zahtjeva, komisije i prijema korisnika, kao i evidencija odbijenih molbi.

Skip to content