Što je novo u patchu 62?

 

Prilagoba programa kod kreirajnja pain.001 po novim pravilima koja će biti u primjeni od 1. lipnja 2019. godine.
Promjene se odnose na izmjene u xsd shemi za pain.001.

 

  • Honorari

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

  • Roditelji njegovatelji

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

  • Knjiga ulaznih faktura

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

  • Plaće

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

  • Volonteri

Generiranje SEPA-e – prilagodba novome standardu od 01.06.2019

 

Preuzimanje verzije